பிராம்மணர்கள் ஜாதக பரிவர்த்தனை சேவை - கட்டுரைகள்


  brahminshoroscopeexchange.com
      Brahmins Horoscope Exchange Service
  Email: brahminshoroscopeexchange@gmail.com

Articles - கட்டுரைகள்

இல்லறமல்லது நல்லறமன்று
Better way of matching horoscopes for Matrimony
கல்யாணமாம் கல்யாணம்! - கெளரவமா காக்கிறோம்? ஆடம்பரம் செய்கிறோம்!
கல்யாணமாம் கல்யாணம்! - கல்யாணம் பண்ணிப்பார்!
கல்யாணமாம் கல்யாணம்! - கெட்டி மேளம் கொட்டுற கல்யாணம்
கல்யாணமாம் கல்யாணம்! - மணமகளே, மருமகளே வா, வா!
கல்யாணமாம் கல்யாணம்! - முக்கியத் தகவல்கள் நினைவூட்டலுக்கு!
கல்யாணமாம் கல்யாணம்! - நீ பாதி நான் பாதி கண்ணே!
கல்யாணமாம் கல்யாணம்! - இந்துத் திருமணங்களின் பின்னணி
கல்யாணமாம் கல்யாணம்! - எட்டு வகைத் திருமணங்கள்
கல்யாணமாம் கல்யாணம்! - கல்யாண நாள் பார்க்கச் சொல்லலாமா?
கல்யாணமாம் கல்யாணம்! - கோமதி அரசுவின் விளக்கங்கள்!
கல்யாணமாம் கல்யாணம்! - கடவுள் அமைத்து வைத்த மேடை இணைக்கும் கல்யாணமாலை!
கல்யாணமாம் கல்யாணம்! - உனக்கும், எனக்கும் தான் பொருத்தம், அதில் எத்தனை கண்களுக்கு வருத்தம்!
கல்யாணமாம் கல்யாணம்! - மாமியாரு, மாமனாரை மதிக்கணும்!
கல்யாணமாம் கல்யாணம்! - எப்படியோ கல்யாணம் நடந்தால் சரிதானா?
கல்யாணமாம் கல்யாணம்! - ஜாதகம் பார்த்தல்
கல்யாணமாம் கல்யாணம்! - பொய்யல்ல
கல்யாணமாம் கல்யாணம்! - கல்யாணம் பண்ணிப் பார்!
கல்யாணமாம் கல்யாணம்! - சம்ப(ம)ந்தி சாப்பிடவே மாட்டாள்!
கல்யாணமாம் கல்யாணம்! - சம்பந்தி சாப்பிடவே மாட்டாள்!
கல்யாணமாம் கல்யாணம்! - கெளரி கல்யாண வைபோகமே
கல்யாணமாம் கல்யாணம்! - ராமா கல்யாணமே வைபோகமே! சீதா கல்யாணமே வைபோகமே!
கல்யாணமாம் கல்யாணம்! - கல்யாணச் சேலை உனதாகும் நாளை!
கல்யாணமாம் கல்யாணம்! - டோலி சஜாகே ரக்னா! கல்யாணமாம் கல்யாணம்! - நாளாம், நாளாம் திருநாளாம், நங்கைக்கும், நம்பிக்கும் மணநாளாம்!
கல்யாணமாம் கல்யாணம்! - அழகே உன்னை ஆராதிக்கிறேன்!
கல்யாணமாம் கல்யாணம்! - நான் பேச நினைப்பதெல்லாம் நீ பேச வேண்டும்! கல்யாணமாம் கல்யாணம்! - பக்ஷணங்கள்
கல்யாணமாம் கல்யாணம்! - ஜோரான சேனி லட்டு, சுவையான சீனி புட்டு, இனி இஷ்டம் போல வெட்டு!
கல்யாணமாம் கல்யாணம்! - கொத்தோடு வாழைமரம் கொண்டு வந்து கட்டி, கோப்புடைய பந்தலுக்கு மேல் கட்டு கட்டி!
கல்யாணமாம் கல்யாணம்! - க்ஷேமங்கள் கோரி விநாயகனைத் துதித்து, சங்கரனையும் கெளரியையும் வர்ணித்து!
கல்யாணமாம் கல்யாணம்! - சுமங்கலிப் பிரார்த்தனைக்கு நாள் பார்த்தாச்சு!
கல்யாணமாம் கல்யாணம்! - பொண்டுகள் எல்லாம் வந்தாச்சு! இலையைப் போடுங்க!
கல்யாணமாம் கல்யாணம்! - சம்மந்தமும் சம்பர்தாயமும்
கல்யாணமாம் கல்யாணம்! - திருப்பதி மலை வாழும் வெங்கடேசா, அலர்மேல் மங்கை மகிழும் மணாளா!
கல்யாணமாம் கல்யாணம்! - தநூறு வருஷம் இந்த மாப்பிள்ளையும் பொண்ணும்தான் பேரு விளங்க இங்கு வாழணும்
கல்யாணமாம் கல்யாணம்! - பொண்ணு வந்தா, பொண்ணு வந்தா பொட்டி வண்டியிலே!
கல்யாணமாம் கல்யாணம்! - கல்யாணப்பொண்ணு கண்ணான கண்ணு கொண்டாடி வரும் வளையல்
கல்யாணமாம் கல்யாணம்! - நாளாம், நாளாம், திருநாளாம், நங்கைக்கும், நம்பிக்கும் மண நாளாம்!!
கல்யாணமாம் கல்யாணம்! - மன்னாதி மன்னன் மாப்பிள்ளை ஆக, மாப்பிள்ளை ஆக!
கல்யாணமாம் கல்யாணம்! - மணமேடை தன்னில் மணமே காணும் திருநாளைக் காண வாராயோ!
கல்யாணமாம் கல்யாணம்! - ஊரெங்கும் மாப்பிள்ளை ஊர்வலம், வீடெங்கும் மாவிலைத் தோரணம்!
கல்யாணமாம் கல்யாணம்! - மாப்பிள்ளை அழைப்பு, மாலை டிஃபன், இரவு உணவு மெனு!
கல்யாணமாம் கல்யாணம்! - பொண்ணு வந்தா, பொண்ணு வந்தா பொட்டி வண்டியிலே!
கல்யாணமாம் கல்யாணம்! - காசிக்கு, காசிக்கு, காசிக்குப்போகும் சந்நியாசி!
கல்யாணமாம் கல்யாணம்! - மாலை சாற்றினாள் கோதை மாலை மாற்றினாள்!
கல்யாணமாம் கல்யாணம்! - மரபு விக்கியில் இருந்து பதிவர் குமரன் அளித்த ஊஞ்சல் பாடல்
கல்யாணமாம் கல்யாணம்! - கல்யாணத்தில் முஹூர்த்தம் முடிந்ததும் விருந்து மெனு!
கல்யாணமாம் கல்யாணம்! - ஆஹா, மங்கள மேளம் கொட்டி முழங்க மணமகள் வந்தாள் தங்கத் தேரிலே!
கல்யாணமாம் கல்யாணம்! - குணமிருக்கும் குலமகளே வா, வா!
கல்யாணமாம் கல்யாணம்! - கெட்டி மேளம் கொட்டக் கொட்ட! ஒரு சில மந்திரங்களின் அர்த்தங்கள்.
கல்யாணமாம் கல்யாணம்! - கல்யாணத்தில் மந்திரங்கள் சொல்லும் பொருள் என்ன? ஒரு பார்வை!
கல்யாணமாம் கல்யாணம்! - சப்தபதியின் போது சொல்லும் மந்திரங்களின் அர்த்தம்!
கல்யாணமாம் கல்யாணம்! - பஞ்சாக்னி வித்யை
Designed and maintained by AKR Consultants